Hvis parkering er afsluttet for over 24 timer siden, er online betaling ikke længere muligt. Du vil i stedet modtage en opkrævning med posten